Ministar MUP-a ZDK naredio pojačane mjere prisustva policijskih službenika u osnovnim i srednjim školama

Ministar MUP-a ZDK Dario Pekić, naredio je pojačane mjere prisustva policijskih službenika u osnovnim i srednjim školama na području Zeničko – dobojskog kantona.

Sa početkom nove školske godine u osnovnim i srednjim školama na području Zeničko – dobojskog kantona, u cilju sprječavanja prisustva kriminogenih lica u školama, školskim dvorištima i u neposrednoj blizini školskih objekata, potrebno je da policijski službenici Uprave policije poduzmu sve zakonom propisane mjere i radnje, u cilju pojačanog legitimisanja i drugih vidova kontrole navedenih lica, čije prirustvo izaziva uznemirenost i strah kod školskog osoblja, učenika i njihovih roditelja.

Ministar unutrašnjih poslova nalaže Upravi policije pojačano prisustvo policijskih službenika u školama na području Kantona i izradu plana aktivnosti koji će, uz ostalo, uključivati intenzivniju provedbu projekata „Povećanje sigurnosti u školama“ i „Rad policije u zajednici“, čijom realizacijom će iz škola, školskih dvorišta i neposredne blizine školskih objekata biti odstranjena sva lica koja bi svojim ponašanjem mogla štetno uticati na odvijanje procesa nastave i ugroziti sigurnost učenika i školskog osoblja.

Cilj navedenih mjera je povećanje osjećaja sigurnosti učenika, roditelja i nastavnog osoblja.

Za realizaciju pomenutih aktivnosti treba zadužiti sve policijske uprave kao i policijske stanice na području kantona, s tim, ako se ukažu potrebe, policijski službenici poduzimat će i nove mjere radnje u skladu sa zakonom i ovlaštenjima.