Ministarstvo trgovine FBiH osiguralo 70.000 KM za zaštitu potrošača

Federalni ministar trgovine Zlatan Vujanović potpisao je, u zgradi federalnih institucija u Mostaru, ugovore s predstavnicima udruga potrošača u Federaciji BiH o dodjeli financijskih sredstava za podršku njihovom radu u ovoj godini.

Federalno ministarstvo trgovine u svom proračunu ove godine osiguralo je 70.000 KM za podršku udrugama, od čega je na temelju utvrđenih kriterija ukupno raspoređeno 62.301 KM za redovite aktivnosti i provođenje projekata udruga koje su ispunile sve uvjete tražene javnim pozivom.

Korisnici sredstava u ovoj godini su Klub potrošača Tuzla, Klub potrošača Odžak, Savjet potrošača Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Udruga za unapređenje kvalitete življenja Futura Mostar te Udruženje potrošača Kantona Sarajevo.

Ministar trgovine Federacije BiH Zlatan Vujanović istaknuo je kako je želja i ambicija ministarstva da se broj udruženja potrošača stalno povećava.

“Postavili smo jedan uvjet, a to je praktično iskustvo, znanje i ekspertiza u ovom području koji zahtjeva aktivnost od minimalno godinu dana. Jako nam je bitno i to što u Kantonu Sarajevo ponovno imamo predstavnika koji je dobitnik naših sredstava, jer znamo kolika je koncentracija financijskih sredstava i samih potrošača na području tog kantona. Naša ambicija je sadržaj, a ne forma, dakle pružanje što veće zaštite potrošačima tamo gdje su oni najaktivniji i gdje je najveći protok novca”, kazao je Vujanović.

Dodao je kako se Vlada Federacije BiH trudi i izdvaja onoliko sredstava koliko može kada je u pitanju zaštita potrošača.

“Potrebe na terenu jako su velike pa je tako Vlada Federacije izložena većem broju zahtjeva koji je puno veći od realnih mogućnosti. Iznos sredstava za udruge za zaštitu potrošača vezan je sa stvarnom i realnom aktivnošću naših udruženja, a ambicija je da ova sredstva budu još i veća”, kazao je Vujanović.

Pomoćnica ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH Tajma Tanović kazala je kako redovita obraćanja potrošača toj instituciji ukazuje na to kako se njihova prava kontinuirano krše.

“Naša suradnja sa institucijama nadležnim za zaštitu potrošača korak su u smjeru da se ta prava zaštite i da se unaprijedi suradnja kako bi prava potrošača bila što manje povrjeđivana”, kazala je Tanović.

Dodala je kako se potrošači najviše žale na području komercijalnih roba i usluga te na usluge od općeg ekonomskog interesa poput struje, vode, vodovoda i komunalnih usluga.

Gordana Bulić iz Kluba potrošača Tuzla kazala je kako grant koji im je dodijeljen nije posebice velik, ali da je sasvim dovoljan za rad aktivnih udruženja potrošača u FBiH.

“Ova sredstva dovoljna su za postojanje kancelarija, da imamo pokrivene osnovne i telefonske troškove, osnovni uredski materijal. Također imamo i jedan dodatni grant za edukaciju potrošača, što je zapravo naša osnovna misija, a koju radimo zajedno s kolegama i u suradnji s Ministarstvom trgovine FBiH. Uglavnom su to one teme za koje zajednički ocijenimo da su od interesa za potrošače i koje su u okviru misije zaštite potrošača”, kazala je Bulić.