Nastavak ulaganja u Titov bunker

Agencija “Prvi korak” d.o.o. je u ime Općine Konjic uspješno aplicirala na Javni poziv Federalnog ministarstva kulture i sporta za Obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa. 

Odobrena sredstva u iznosu od 7.000,00 KM će biti usmjerena na Sanaciju kamuflažnih zgrada II i III u sklopu objekta D-O ARK.

“Nakon uređenja platoa ispred objekta, sanacije mokrih čvorova, ispitivanja elektroinstalacija i kompletirane zamjene dotrajalih vatrogasnih aparata, nastavljamo sa pozitivnim pričama u objektu Titov bunker”, navode iz Agencije “Prvi korak”.

Ove sedmice je u prostorijama Ministarstva kulture i sporta FBIH biti upriličeno potpisivanje Ugovora o dodjeli sredstava za navedeni projekat.

 

 

 

 

 

Izvor: Akta.ba