Do sada oko 420 zahtjeva za mjesečnu naknadu demobilisanim borcima

U resornu službu Gradske uprave u Zenici u protekle dvije sedmice zaprimljeno je 407 zahtjeva demobilisanih boraca za sticanje prava na mjesečnu naknadu po nedavno usvojenom Zakonu o demobilisanim borcima, potvrdio je danas Miralem Ređić, šef Odsjeka za boračko – invalidsku zaštitu.

“Zakon je stupio na snagu 8. augusta i od tada teče aktivnost predaje dokumentacije”, podsjeća Ređić, te ističe da bi s krajem augusta broj zaprimljenih predmeta mogao biti oko 420.

U Službi za boračko – invalidsku zaštitu je dostupan obrazac prema instrukciji resornog federalnog ministarstva, i njime je precizirano oko desetak dokumenata koje je potrebno predati uz zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu naknadu.

“Uglavnom, sva procedura se može okončati za dan – dva”, ukazao je Ređić.

Prema predviđenoj proceduri, prvostepeno rješenje izdaju općinske, odnosno gradske Službe za boračko – invalidsku zaštitu, pri čemu se jedan primjerak uručuje podnosiocu zahtjeva, a jedan se šalje resornom federalnom ministarstvu na reviziju.

Prema ranijim najavama federalnog ministra, demobilisani borci koji ostvare pravo, augustovske naknade mogu očekivati do kraja septembra. (Šerif Babić)