ZDK: Vlada odobrila sredstva za izgradnju četiri spomen – obilježja

Vlada Zeničko – dobojskog kantona odobrila je finansijska sredstva u iznosu od 107.000,00 KM za izgradnju braniteljskih spomen – obilježja u općinama Olovo, Kakanj, Zavidovići i Doboj Jug.

Općini Olovo odobreno je 40.000,00 KM za završetak projekta izgradnje centralnog spomen – obilježja i uređenja platoa oko spomen – obilježja šehidima i palim borcima Olovske brigade i MUP-a, kao i drugim palim borcima, nestalim i civilnim žrtvama rata poginulim na području općine Olovo tokom agresije na BiH. Projektom je predviđena djelimična rekonstrukcija spomen – obilježja izgrađenog 1999. godine na Trgu Senahid Bolić Bolo, a nalazi se ispred zgrade Općine Olovo.

Općini Doboj Jug odobreno je 30.000,00 KM u svrhu sufinansiranja uređenja objekta u Karušama namijenjenog za spomen – sobu na protekli odbrambeno – oslobodilački rat 1992-1995. godine, kao i kancelarijskog prostora za boračke organizacije koje djeluju na području ove općine.

Općini Kakanj odobreno je 22.000,00 KM za projekt spomen – obilježja Zlatnim ljiljanima općine Kakanj, koji će se izgraditi ispred upravne zgrade JU Kulturno – sportski centar Kakanj.

Vlada je sa 15.000,00 KM podržala 3. fazu projekta izgradnje spomen kompleksa Centralnog spomen obilježja Zavidovići, kojom je predviđeno uređenje enterijera spomen – sobe, nabavka eksponata, vanjsko uređenje, izgradnja prilazne pješačke staze sa rampom za invalidne osobe. U sklopu spomen – sobe bit će opremljene i kancelarije za sjedišta boračkih udruženja.