Za tri eko projekta sa viših nivoa vlasti osigurano 176.144 KM

Gradska uprava Zenica putem Službe za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove tokom 2019. godine je, kao što je već postala i praksa, aplicirala prema višim nivoima vlasti za dodjelu finansijskih sredstava kojima će se realizovati određeni eko projekti.

Prema Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikaciju i zaštitu okoliša Zeničko – dobojskog kantona Zeničko – dobojskog kantona aplicirano je sa dva projekta pri čemu su odobrena sredstva u iznosu od oko 140.000,00 KM i to za projekte:

Nabavka opreme za odvojeno prikupljanje otpada – 90.000,00 KM

Cilj Projekta je unapređenje usluge odvoza komunalnog otpada iz urbanih dijelova grada i šetališnih zona, te obezbjeđivanje potrebne infrastrukture za selektivno prikupljanje korisnih komponenti otpada.

Kroz realizaciju projekta će se izvršiti nabavka opreme za smanjenje količina otpada koji završava na deponiji na način da se pri odlaganju izvrši sortiranje dijela iskoristivih materijala.

Čišćenje obala rijeke Bosne – 50.000,00 KM

Cilj projekta “Čišćenje obala rijeke Bosne” je uklanjanje divljih deponija sa obala i korita rijeke Bosne, te čišćenje i uređenje korita i obala rijeke Bosne od krutog otpada, PET i PVC otpada, kao i svih vrsta ambalažnog otpada.

Ovih dana, u prostorijama Zeničko-dobojskog kantona upriličeno je potpisivanje Ugovora za realizaciju navedenih projekata, te se očekuje skori početak realizacije istih.

Nabavka i ugradnja podzemnih kontejnera – 36.144,00 KM

Gradska Zenica se tokom 2019. godine prijavila i na javni poziv Federalnog ministarstva okoliša i turizma za dodjelu sredstava za realizaciju programa i projekata iz oblasti zaštite okoliša, te je od strane ovog ministarstva za projekat „Nabavke i ugradnje podzemnih kontejnera“ odobren iznos od 36.144,00 KM

Ciljevii ovog projekta su unapređenje usluge odvoza komunalnog otpada iz urbanih dijelova grada i šetališnih zona, te odvojeno prikupljenog po frakcijama: papir, plastika i ostatak otpada iz zeničkih višespratnica.