Počeo konkurs za upis u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija

Univerzitet u Zenici danas je objavio novi konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na svih osam organizacionih jedinica. 

„Sveukupno na Univerzitetu u Zenici imamo 754 slobodna mjesta za upis na prvi ciklus studija i imamo 570 mjesta na drugom ciklusu studija“, kazao je za Zenicainfo.ba, prorektor za nastavu UNZE-a prof. dr. Enes Hašić, koji ističe kako je zadovoljan rezultatima upisa studenata u prvom upisnom roku, kada je bio dobar odziv kandidata na odsjecima i studijskim programima koje finansira Osnivač.

Najveći interes kandidata iskazan je na Medicinskom fakultetu, kao i na studijskom programu Informatika, na Politehničkom fakultetu.

„Ako bih govorio o pojedinim fakultetima gdje ima najviše mjesta po svim osnovama, to su Metalurško – tehnološki fakultet i Mašinski fakultet“, napominje prof. Hašić.

Za redovne studije koje finansira osnivač postoje 339 slobodna mjesta, dok 332 studenta mogu da se upišu u kategoriji samofinansiranje. Ima mjesta i za 83 studenta koji će se školovati kao vanredni studenti.

Prijavljivanje kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija trajat će do 13. septembra 2019. godine.
Na drugom ciklusu studija (master studij) planirano je da se u akademskoj 2019/2020. godini upiše  ukupno 570 studenata.  Od navedenog broja, za studije koje finansira Osnivač ima mjesta za 200 studenata, dok za studente koji će samofinansirati školovanje ima 330 slobodnih mjesta. Planiran je upis i za 40 vanrednih studenata.

Konkurs za upis studenata na drugi ciklus studija otvoren je mjesec dana, tačnije do 27. septembra 2019. godine do kada će kandidati moći da predaju prijave. (Irdina Nezić)