Zaposlen značajniji broj asistenata u nastavi za novu školsku godinu

Bliži se početak nove školske godine u kojoj će u osnovnim školama Zeničko – dobojskog kantona, biti zaposlen značajniji broj asistenata u nastavi.

Odabrano je za ovaj projekat 20 osnovnih škola koje su iskazale potrebu za uključivanjem inkluzivnog sistema obrazovanja, a od slijedeće školske godine bi se s istom praksom trebalo početi i u srednjim školama.

„Ovo je projekat Federalnog zavoda za zapošljavanje koji realizuju posredstvom Kantonalnog zavoda, a u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZDK“. Riječ o različitim profilima asistenata, kazao nam je stručni saradnik ovog ministarstva, Slađan Matković. (Alma Huskić)