Najava: Zakazana 40. sjednica Gradskog vijeća Grada Zenica

40. sjednica Gradskog vijeća Zenica, održat će se 27. augusta 2019. godine (utorak) s početkom u 10,00 sati, u Velikoj sali Grada Zenica, Trg BiH broj 6.

Uz poziv za sjednicu Gradskog vijeća vijećnicima se dostavljaju materijali u elektronskoj formi za predloženi dnevni red uz napomenu da su prispjeli odgovori na vijećnička pitanja postavljeni na web stranici Grada Zenica uz materijal za sjednicu, s tim da će isti radi preglednosti naknadno biti uvršteni pod sjednicu na kojoj su postavljeni.

Pored uobičajenih tački dnevnog reda, kao što su zapisnik sa prethodne sjednice, vijećnička pitanja. Na dnevnom redu 40. sjednice GV, predloženo je 14 tačaka, a neke od njih su:

-Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju Hidroelektrane “Janjići” na rijeci Bosni.
-Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju sabraćajnice za trajno priključenje autoputa Koridora Vc na petlji “Zenica-sjever”, zvo Sjeverni spoj.
-Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju raskrsnice s kružnim tokom na M-17 sa spojem Autoceste i GGM-a, lokacija Zenica, Perin Han.
-Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o organizaciji mjesne samouprave.
-Razmatranje prijedloga mjera za rješavanje aktuelne problematike u JKP “ZENICATRANS – PREVOZ PUTNIKA” d.d. Zenica.

Pratite sjednicu Gradskog vijeća na programu Radio – televizije Zenica, i na našoj Facebook stranici Zenicainfo.ba, kao i na portalu Zenicainfo.ba, gdje ćete moći čitati sve važnije informacije sa sjednice GV, kroz našu rubriku “Iz minute u minut”.