Odgovornost vlasti za zaštitu i brigu humanitarnih organizacija

Svjetski humanitarni dan obilježava se danas, kada Svjetska humanitarna zajednica želi naglasiti važnost jačanja svijesti o poštivanju načela, kojima se vode humanitarne organizacije u obavljanju svog posla, a to su: humanost, nepristranost, neutralnost i neovisnost.

Ovo je prilika da se podsjete vlade svih zemalja na vlastitu odgovornost za zaštitu i brigu o sigurnosti volontera i zaposlenika humanitarnih organizacija, kao i pružanju podrške njihovom djelovanju.

“Crveni križ i postoji na osnovu Zakona o Crvenom križu na nivou Federacije BiH, prema kojem je ovoj humanitarnoj organizaciji dodijeljeno 14 javnih ovlaštenja, koje treba ispunjavati, pa je shodno tome logično da se i država na različim nivoima, od grada pa naviše, bar dijelom pobrine i za podršku našem radu”, navodi Nino Hasanica, predsjednik Crvenog križa Grada Zenice.

“Tokom ranijih godina, ta podrška ovdje je oscilirala, ali mislim da smo u zadnje dvije godine na putu da ta podrška bude sve bolja, pogotovo tokom ove godine i mislim da ćemo u tom smislu u saradnji sa Gradskom upravom i Vijećem Grada Zenice, u ovoj godini biti u nešto povoljnijoj situciji nego ranije, jer su ovogodišnjim gradskim budžetom planirana sredstva za naš rad”, ističu u Crvenom križu Grada Zenice.

“Izuzev 2.000 maraka, koje smo lani dobili od Gradske uprave, naš rad već godinama isključivo se bazira na donatorskim sredstvima i kada je u pitanju podrška Zelenom polumjesecu i njihov odnos prema nama, često se pitam da li nadležni organi znaju uopšte da mi postojimo”, naglašava Ibrahim Hadžimuhović, predsjednik Zelenog polumjeseca ZDK, navodeći kao primjer da do danas u ovoj godini ni od gradske, ni od kantonalne vlasti, nisu dobili nijedan fening za podršku njihovim projekatima na ovom prostoru. (Vesna Jovanović)

Ibrahim Hadžimuhović, predsjednik Zelenog polumjeseca ZDK