Konkurs za direktora Centra za socijalni rad Zenica

Centar za socijalni rad Zenica raspisao je javni konkurs za izbor i imenovanje direktora ove javne ustanove, na mandatni period od četiri godine.

Kandidati koji se prijavljuju na konkurs moraju ispunjavati opće i posebne uslove, među ostalim i sedmi stepen stručne spreme, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, organizatorske i sposobnosti rukovođenja, kao i rezultate rada tokom poslovne karijere.

Rok za podnošenje prijava po konkursu je 15 dana,od dana objavljivanja.

Sa kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija će obaviti intervju. (Šerif Babić)