Problemi sa isporukom drva za ogrjev penzionerima na prostoru ZDK

Mada je isporuka drva za ogrjev penzionerima na prostoru ZDK utvrđena proljetos, Ugovorom između Saveza udruženja penzionera ovog kantona i Šumsko – privrednog društva, došlo je do problema u dinamici ove isporuke, što je izazvalo nezadovoljstvo članstva.

“Naime, od ugovorenih 1.500 kubika ogrjevnog drveta Udruženju penzionera Zenica dosad je isporečno samo 600 kubika, a penzionerskom udruženju u Kaknju od ugovorenih 1.700 isporučeno je 800 kubika”, pojašnjava Mustafa Trakić, predsjednik Saveza udruženja penzionera ZDK, dodajući da je stoga danas održan zajednički sastanak sa predstavnicima resornog Ministarstva ZDK i ŠPD-ea.

“Ugovorene količine moraju biti isporučene do kraja oktobra, a dobili smo garanciju i za isporuku dodatno potrebnih količina ogrjevnog drveta, a to je po još 500 kubika zeničkom i kaknjskom Udruženju”, ističe Trakić. (Vesna Jovanović)