Izvještaj iz matičnog ureda Grada Zenica za juli 2019. godine

U mjesecu julu 2019. godine u matične knjige Grada Zenica upisano je:

U matičnu knjigu rođenih, upisano je 140 beba, što je za oko 40% više u odnosu na prošli mjesec, kada je u Zenici rođena 101 beba. U matičnu knjigu vjenčanih, upisano je 77 sklopljenih brakova, što je ponovo veći broj u odonsu na prošli mjesec, kada su u junu sklopljena 63 braka.

Broj umrlih u sedmom mjesecu je 112, što je za nekih 30 posto više u odnosu na prošli mjesec. Broj upisa obuhvata sva matična područja Grada Zenica. (M.D.)