Kurbanski otpad po zeničkim rijekama i naseljima, mještani ogorčeni

Nesavjesno odlaganje ostataka kurbana na mjestima koja za to nisu predviđena, mahom u prigradskim mjesnim zajednicama, nakon svakog Kurban – bajrama pojavljuje se kao neugodnost za mještane i sanitarni problem. U ljetnim mjesecima pogotovo.

Odbačene najlonske kese sa ostatcima kurbana na strmini pored puta, prizor je sam po sebi ružan. Ako tome dodate nesnosan smrad koji se širi prema kućama i sve higijenske aspekte bacanja životinjskog otpada na otvoreno, jasno je da bi ovaj problem trebalo riješiti drugačije. Husnija Jahić, mještanin i član džemata Klopče, godinama u svom džematu predlaže jednostavno rješenje.

“Najbolje bi bilo da džematlije odvoje po marku dvije i da se iskopa rupa na nekom dijelu gdje nema vodnih zona .Oni koji kolju kurbane tu na najsigurniji način mogu odložiti neiskoristive dijelove kurbana”, poručuje Jahić.
Husnija kaže kako bi najbolje rješenje bila spalionica u Albi, ali zna da se o tome odlučuje na nekim višim nivoima. Sloga unutar džemata mnogo je jednostavnija.

I u zeničkom naselju Kasapovići, isti problem. U vodotok Babine rijeke uočen je kurbanski otpad. Naš sagovornik Halil Arnaut, izjavio je da je zatečen tim prizorom, pogotovo pored činjenice da je u svim babinskim mjestima, bilo organizovano prikupljanje otpada u veliku jamu, koja bi se naknadno posula krečom i zatrpala.
“Šokiran sam tim prizorom i neugodnim mirisom, jer se radilo o velikoj vrućini. Slike katastrofe sam objavio na društvenim mrežama, kao dokaz ovog nesvakidašnjeg događaja. Kod mještana Babinskog sliva, ovaj čin je izazvao ogorčenje. Nadamo se da se ovaj individualni čin neće ponoviti, niti bilo koji vid otpada u rijekama”, naglašava Arnaut.

Nažalost, ovo je još jedan loš primjer nepropisnog odlaganja smeća, u ovom slučaju kurbanskog otpada, uslijed čega dolazi do narušavanja okoliša, što u konačnici negativno utječe na zdravlje ljudi. (Danko Travar/ Maid Dizdarević)