Utvrđen tehnološki višak u školama

Nadležna komisija Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko – dobojskog kantona, okončala je aktivnost utvrđivanja tehnološkog viška u osnovnim i srednjim školama.

Viša stručna saradnica za predškolsko, osnovno obrazovanje, odgoj i obrazovanje odraslih, Rasema Sarić, ukazuje da je u od ukupno 53 osnovne škole, u 35 utvrđen tehnološki višak od 148 zaposlenika, što je znatno manje u odnosu na prošlogodišnjih 204 slučaja tehnološkog viška.

U 18 osnovnih škola nije iskazan višak.

Potpunim tehnološkim viškom u osnovnim školama proglašeno je 19, a djelimičnim 129 prosvjetara.

Kad su u pitanju srednje škole, tehnološki višak je 96, od čega potpuni 12, a djelimični 84 zaposlena.

Iz Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZDK podsjećaju da je okvirnim planom zbrinjavanja tehnološkog viška regulisano da lica koja dobiju rješenja o višku, imaju prednost kod zapošljavanja jer se ne boduju.

Izuzetak je, kada se na neki od konkursa javi više osoba koja su proglašeni tehnološkim viškom. (Šerif Babić)