Konačna preliminarna lista za dodjelu stipendija

Služba za boračko – invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti obavještava kandidate koji su se javili na Konkurs Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK za dodjelu stipendija redovnim studentima na području Zeničko – dobojskog kantona za akademsku 2018/2019. godinu, da je sačinjena Konačna preliminarna lista.

Kandidati koji su se javili na Konkurs Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za dodjelu stipendije imaju pravo žalbe na Konačnu preliminarnu listu, a istu mogu uputiti Ministarstvu putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti, putem Protokola Grada Zenice, šalter sala u roku od osam (8) dana od objavljivanja Konačne liste.

Također, pozivamo kandidate koji nisu dostavili broj žiro – računa da isti dostave u Službu za boračko – invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti, kancelarija broj 37 – Amra Halimić, stara zgrada Gradske uprave.