Grad Zenica nastavlja realizaciju projekata energetske efikasnosti

Grad Zenica nastavlja sa pripremom i realizacijom projekata energetske efikasnosti.

Kako bi iskoristili mogućnost koju nude viši nivoi vlasti, kao i međunarodne organizacije sa sjedištem u našoj zemlji, Služba za privredu i upravljanje razvojem kontinuirano priprema prijedloge projekata iz različitih oblasti.

Tako će uz podršku Federalnog ministarstva prostornog uređenja biti realiziran projekat “Utopljavanje objekta Doma mladih Zenica”.

Nakon javnog poziva pod nazivom “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije”, koji je krajem aprila raspisalo ovo ministarstvo, Gradu Zenica odobrena su sredstva u iznosu od 50.000,00 KM za utopljavanje i primjenu mjera energetske efikasnosti na objektu Doma mladih u Zenici.

U sklopu projekta predviđeno je provođenje mjera energetske efikasnosti iz detaljnog energetskog pregleda odnosno termoizolacija ravnog krova, termoizolacija fasade, zamjena fasadnih prozora i vrata, ugradnja termostatskih ventila, ugradnja kalorimetra i zamjena rasvjetnih tijela. Grad Zenica će iz vlastitih sredstava sufinansirati aktivnosti na realizaciji projekta.

Prostorije Doma mladih sporazumom između Grada Zenice i Omladinskog udruženja “REaktiv” iz Zenice, date su na upravljanje ovom udruženju.

Planirano je da se u Centru za mlade smjesti šest najaktivnijih omladinskih uduženja u Zenici.

Udruženja će kancelarije dobiti na korištenje nakon provedenih procedura po javnom pozivu, koji će objaviti Grad Zenica.

Dom mladih jedan je od objekata za koji je u sklopu projekta “Izrada detaljnih energetskih pregleda na području Grada Zenica” izrađen pregled energetske efikasnosti. Riječ je o projektu koji je realizovala Gradska uprava Zenice, uz podršku Fonda za zaštitu okoliša FBiH.