Program obuke unapređenja kvaliteta radne snage u metaloprerađivačkom sektoru

U sklopu projekta Dijaspora za razvoj, koji se realizuje uz pomoć Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, a u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH, Grad Zenica provodi program obuke kandidata kroz četiri ciklusa, a kroz implementaciju lokalne inicijative unapređenja kvaliteta radne snage u metaloprerađivačkom sektoru.

Naime, uslijed svakodnevne, sve veće, potrebe tržišta rada za bravarima i zavarivačima, predviđen je transfer znanja i tehnologija u specijalističkim metalskim zanimanjima u saradnji sa dijasporom, koja direktno učestvuje u kreiranju programa stručne edukacije za metalska zanimanja, i to u okviru preduzeća Fuel Boss d.o.o. Zenica.

U pitanju je itekako korisna obuka, koja je podrazumijevala sve potrebne teorijske i praktične faze za ovu vrstu posla. Posebno znanje stekli smo iz oblasti bravarije, bušenja, rezanja i brušenja. Kao jedan od boljih polaznika obuke, ponuđen mi je radni ugovor, zahvaljujući kojem postajem uposlenik preduzeća Fuel Boss d.o.o. Zenica u narednih, minimalno, godinu dana“, poručuje za Zenicainfo.ba Adnan Čaušević, polaznik obuke.

Tokom, jako uspješnog, prvog ciklusa obuke koji je trajao puna dva mjeseca, uz Čauševića je drugih šest kandidata već ostvarilo mogućnost zaposlenja. No, krajnji rezultat bio bi stalno zaposlenje petnaest najboljih i najuspješnijih kandidata, sva četiri ciklusa obuke.

Ukupno 40 potencijalnih kandidata će proći spomenutu obuku. Vršila se prekvalifikacija osoba koje nisu imale stalno zaposlenje, koje su radile u drugim branšama ili koje nisu posjedovale adekvatno praktično znanje iz spomenutih oblasti. Zavarivači su u prvih petnaest dana obuke stekli osnovno znanje iz elektrozavarivanja, mag zavarivanja i argonskog zavarivanja. Svi kandidati koji redovno prisustvuju obuci i koji pokazuju afinitete prema ovom poslu, imat će jednake šanse”, ističe Emin Talić iz kompanije Fuel Boss d.o.o Zenica.

Danas je sedam od deset kandidata, koji su uspješno prošli prvi ciklus obuke, dobilo i Uvjerenje o završenoj edukaciji, nakon čega je počeo program drugog ciklusa obuke sa ukupno 10 kandidata.

U narednom periodu planirana je obuka preostalih dvadeset kandidata kroz treći i četvrti ciklus obuke, nakon čega će Grad Zenica svečanom promocijom upriličiti dodjelu Certifikata za petnaest najuspješnijih kandidata koji će, još jednom podsjećamo, dobiti stalno zaposlenje u lokalnoj kompaniji Fuel Boss d.o.o. Zenica. (Lamija Pojskić)