Završena 39. sjednica Gradskog vijeća Grada Zenice

Današnja 39. sjednica Gradskog vijeća održana je bez prisustva gradonačelnika, njegovih saradnika i predstavnika Javnih preduzeća i ustanova. Ipak, vijećnici su usvojili dnevni red od sedam tačaka o kojima se raspravljalo.

Dnevni red za 39. sjednicu Gradskog vijeća predložen je isključivo od članova Radnog predsjedništva, zbog toga što je gradonačelnik povukao sve ostale tačke dnevnog reda” , potvrdila je Diana Bešić, predsjedavajuća Vijeća.

“U prijedlogu tačaka za ovu sjednicu nije ni stajala tačka odnosno prijedlog izmjene Regulacionog plana, i samim tim kako je riječ o formalno pravnoj greški, mi je nismo mogli ni uvrstiti u dnevni red, a osim toga o njoj se raspravljalo već nekoliko puta i smatrali smo da ima puno važnijih i drugih stvari o kojima treba raspravljati”, kaže Bešić.

Jedan od članova Radnog predsjedništva, Sanjin Aldobasić ne slaže se sa povlačenjem tački dnevnog reda koje je predložio gradonačelnik, a posebno onih koje su od vitalnog značaja za grad.

“Ovdje se jasno vidi da niko nije spreman na kompromis”, kaže Aldobašić.

S druge strane, gradonačelnik tvrdi da je riječ o Grande koaliciji, koja je pokušala  ucijeniti građane Zenice, te da 48 tačaka stoji i čeka.

Ipak, vijećnici su bez prisustva gradonačelnika, službi i predstavnika javnih preduzeća, nastavili sa radom. Najviše se raspravljalo o teškoj situaciji u KJP Zenicatrans. Bez potpunih informacija, jer sjednici nije prisustvovao niko od Uprave preduzeća, vijećnici su ipak donijeli nekoliko zaključaka: Da u roku od mjesec dana Uprava preduzeća i Porezna uprava, potpišu novi reprogram duga, da menadžent preduzeća zaključi sa Sindikatom ugovor o načinu izmirenja potraživanja dugovanja radnika i dostavi ga Gradskom vijeću na razmatranje, da se  Uprava preduzeća zaduži i da formira ekspertnu grupu, koja bi sačinila plan oporavka preduzeća sa prijedlogom rješenja, te da isti dostavi Gradskom vijeću, te da menadžment i Skupština o svim poznatim kriminalnim radnjama obavijesti Tuzilaštvo ZDK.

Nakon pauze i rasprave o parking mjestima Zaključkom vijeća prolongirana je primjena Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na javnim parking prostorima na području Zenice do sticanja uslova o kojoj će odlučiti Gradsko vijeće. Predloženo je i da se pristupi izradi Rebalansa budžeta u cilju obezbjeđenja sredstava za rekonstrukciju puta Kantonalna bolnica – Kasapovići – Babino – Arnaut, a donesen je i Zaključak da se u roku od 30 dana pripremi Akt o ustupanju na korištenje u trajanju od deset godina, dijela vrtića Kanarinac za potrebe Centra za djecu i odrasle s posebnim potrebama. (Belinda Dorić)