U Varešu pronađeno zlato svjetske klase

Kompanija „Adriatic Metals“, u čijem vlasništvu je bh. kompanija „Eastern Mining“, završila je preliminarnu procjenu potencijalnih nalazišta polimetala na lokaciji Rupice kod Vareša.

Također, nakon višemjesečnih istraživanja dopunjene su preliminarne procjene o resursima na lokaciji Veovača, također u općini Vareš.

Na osnovu podataka o istraživanjima procjenu je uradila kompanija „CSA Global“ iz Australije. Izvršni direktor „Adriatic Metalsa“ Paul Cronin ističe kako su preliminarni nalazi za Rupice i za „Od kada smo počeli istraživanja početkom 2017. godine potvrđeni su značajni  mineralni resursi te postojanje plemenitih metala na poznatim nalazištima. Depoziti na lokaciji Rupice su svjetske klase i naše istraživanje će ići u smjeru potrage za mogućim širenjem područja izvan do sada otkrivene mineralizacije. Najnovija bušenja sugeriraju da se mineralizacija nastavlja na sjever na tom lokalitetu“, naveo je Cronin.

Kako navodi, bit će potrebno nastaviti istraživanje u okvirima koncesijskog područja, ali već  sada postoji značajan osnov za izradu studije obuhvata, koja na koncu vodi ka studiji izvodljivosti za obnavljanje rudnika u Varešu.

Oba nalazišta su u zoni koncesije koja je odobrena koncesionaru „Eastern Mining“.  Istraživanja se vrše u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima Bosne i Hercegovine,  Federacije BiH, Zeničko – dobojskog kantona, općine Vareš sa posebnim uvažavanjem i dobrom saradnjom sa lokalnim stanovništvom.