Gradonačelnik Fuad Kasumović o nedolasku na 39. sjednicu Gradskog vijeća Zenica

O razlozima za nedolazak na 39. sjednicu Gradskog vijeća Zenice, gradonačelnik Fuad Kasumović je kazao sljedeće:

Grande koalicija A-SDA, SDA, SBB BiH hoće da kažnjava građane Zenice. Gradska uprava Zenice je Gradskom vijeću uputila 48 tačaka u proceduru. Međutim, oni ne žele da raspravljaju. U dnevni red su uvrštene tri beznačajne tačke, o kojima se nema šta razgovarati. Čak nemaju ni materijal za tačke koje su uvrstili na dnevni red. Naprimjer, Zenicatrans je ozbiljna tema, kojom se Gradska uprava bavi već dvije godine. Kada je u pitanju put za Babino, oni samo hoće raspravljati o nekoj inicijativi, a nisu htjeli usvojiti višak sredstava koji sam ostvario od pet miliona KM, pa da uložimo u izgradnju puta. Znači, žele ponovo lagati ljudima. Oni pokazuju silu prema meni, a to niko nema pravo, kao ni prema ovoj Gradskoj upravi. Po Zakonu o principima lokalne samouprave gradonačelnik i Gradsko vijeće moraju sarađivati. Kao što vidite 48 tačaka koje su bitne za ovaj grad stoji, oni neće da raspravljaju. Danas su došli samo da zarade dnevnice, ali ja im to nikad neću uplatiti. Mogu me ponovo tužiti. Moraju shvatiti da silom ne mogu postići ništa. Ja nisam SDA Kantona, pa da jednoj partiji koja participira u vlasti sa dva vijećnika, dam četiri ministarstva, Dom naroda i druge važne institucije. To oni od mene traže. Građani moraju znati. Traže da u javnim preduzećima vladaju njihovi ljudi, kako bi mogli nastaviti s raznim malverzacijama. Ja nisam došao za gradonačelnika da se sa bilo kim pogađam.

Gradonačelnik Fuad Kasumović 11.07.2019. godine, predsjedavajućoj Gradskog vijeća Zenice uputio je dopis o povlačenju prijedloga akta, koje je Radno predsjedništvo na sastanku održanom dana 10.07.2019. godine uvrstilo u Prijedlog Dnevnog reda za 39. sjednicu, a čiji je predlagač gradonačelnik.