Gradska uprava nezadovoljna dinamikom radova na gradskim prekopima

Iako je Gradska uprava još početkom maja ove godine izdala nalog za sanaciju udarnih rupa na gradskim saobraćajnicama, ugovoreni poslovi još nisu završeni.

U Gradskoj službi za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove, nezadovoljni su dinamikom radova, ali i činjenicom da je sve više prekopa od strane raznih operatera, koji se ne pridržavaju propisa, zbog čega najavljuju pojačan inspekcijski nadzor i kažnjavanje.

Pomoćnica gradonačelnika za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove Sabira Helvida, podsjeća da je za sanaciju udarnih rupa na gradskim saobraćajnicama ovogodišnjim budžetom, planirano 600.000 konvertibilnih maraka.

“Izvođaču radova, preduzeću „Komgrad Ze“, još početkom maja dat je nalog za sanaciju udarnih rupa na gradskim saobraćajnicama specijalnog i prvog prioriteta. Taj dio posla ne obuhvata prilaze stambenim objektima iz razloga što je trebalo nastaviti sa radovima na lokalnim i nekategorisanim putevima I i II prioriteta. Većina tog posla je završena, a preostalo je još nepunih 100 kvadratnih metara na području MZ Crkvice i Jalija. To su uglavnom lokacije, odnosno prilazi objektima za kolektivno stanovanje“, kaže Helvida.

Sabira Helvida, pomoćnica gradonačelnika za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove,

Generalno, u Gradskoj upravi nisu zadovoljni dinamikom radova. Sa druge strane, posebnu priču predstavljaju prekopi saobraćajnica, od strane raznih operatera.

“U tom kontekstu inspekcija radi na terenu i prikuplja podatke. Osim toga što operater treba završiti prekop, insistiramo na kvalitetu izvođenja tog prekopa, na način kako to struka kaže. Obilaskom inspekcije već smo utvrdili da su mnogi prekopi nekvalitetno završeni, te ćemo u tom kontekstu poduzeti sankcije prema tim operaterima“, dodaje Helvida.

Pojačan inspekcijski nadzor biće nastavljen i u narednom periodu. (Rešad Šabanović)