Postavljene inzulinske pumpe za djecu dijabetičare

U prvoj sedmici jula, nakon petodnevne edukacije, završeno je postavljanje inzulinskih pumpi drugoj skupini djece dijabetičara koja su prema datim kriterijima bili kandidati za ovu vrstu terapijske šeme. Postavljeno je pet inzulinskih pumpi. 

Inzulinske pumpe su uređaji koji kontinuirano isporučuju male doze kratkodjelujućeg inzulina. Riječ je o spravama koje djeluju na dva načina kod djece: jedan dio je bazalni inzulin koji je potreban za uobičajenu funkciju organizma, a drugi su bonus doze koje roditelji moraju sami programirati. Benefit je da djeca imaju znatno manje uboda tokom 24 sata i to je ono što je najvažnija i najbolja strana ove priče, govori nam primarijus doktorica Diana Štimjanin Koldžo, načelnica Pedijatrije u Kantonalnoj bolnici Zenica.

Svi roditelji su prošli kroz kvalitetnu edukaciju, provedenu hospitalno od dijabetološkog tima Odjela pedijatrije KBZ. Svih 5 pumpi je postavljeno djeci sa područja Zeničko – dobojskog kantona prema kriterijima iz Pravilnika o medicinskim pomagalima.

Za 2019. godinu do rebalansa budžeta planirano je 5 pumpi koje su i postavljene kao i finansiranje setova za 2 inzulinske pumpe koje će prema istim kriterijima kandidati za pumpe moći sami nabaviti što još nije realizirano. Postoje pravila pri uvođenju i ukoliko dođe do zloupotrebe pumpi bit ćemo prinuđeni da je skinemo sa trenutnog korisnika i damo drugom djetetu kako bi mu pružili šansu da ima kvalitetniji život sa ovom bolesti”, kaže doktorica Štimjanin Koldžo.

Djeca dijabetičari ovisna o inzulinu sa podrucja Ze – do kantona do 18 godina se kontrolišu u Savjetovalištu za dijabetes Odjela pedijatrije, svi su na višekratnim dnevnim dozama inzulinskih analoga i uz trud roditelja, djece i dijabetološkog tima su u prosjeku jako dobro regulisani.

lpak, inzulinske pumpe daju jednom broju djece šansu za bolju kvalitetu života i odlaganje hroničnih komplikacija, te je potreba za većim brojem inzulinskih pumpi opravdana.

Ukoliko se kupuje košta pet hiljada maraka a mjesečni troškovi koje finansira Zavod zdravstvenog osiguranja između 350 i 400 maraka bez pratećeg inzulina, objašnjava sagovornica. U kantonalnoj bolnici se nadaju da će rebalansom budžeta Zavoda zdravstvenog osiguranja moći još jedan broj djece prevesti na terapiju inzulinskom pumpom u ovoj godini te da će planirana sredstva za inzulinske pumpe i prateće setove u idućoj godini biti znatno veća. (Belinda Dorić)