Jabuka Idared povučene sa tržišta zbog pesticida

Ilustracija

Agencija za sigurnost hrane BiH saopštila je kako laboratorijskim analizama povišen nivo pesticida u jabukama sorte Idared, te je naredila povlačenje istih sa tržišta.

Utvrđeni nivo ostataka pesticida u proizvodu nije u skladu sa odredbama Pravilnika o maksimalno dozvoljenim nivoima ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla BiH.

Sve raspoložive informacije potrebne za utvrđivanje sljedivosti, povlačenje i opoziv proizvoda Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine dostavila je na dalje postupanje nadležnim inspekcijskim organima.

U okviru vanredne inspekcijske kontrole, Republička uprava za inspekcijske poslove RS zabranila je distributeru promet jabuke Idared I klasa, Idared II klasa i Idared III klasa proizvođača Ogi Voće d.o.o. Gradiška te naložila povlačenje isporučene količine jabuke od kupaca.

Prema pismenoj izjavi odgovorne osobe distributera, kupci su obaviješteni da je jabuka neispravna i zahtjevan je povrat odmah po saznanju o rezultatima analize.

Inicijalnom procjenom rizika zaključeno je da kratkotrajni unos jabuke sa utvrđenim ostacima aktivne materije Carbendazim predstavlja ozbiljan rizik za zdravlje djece, dok za odraslu populaciju rizik po zdravlje nije ozbiljan, jer toksikološka referentna vrijednost za ovu populaciju nije prekoračena.

bhrt.ba