Otvoreno pismo “Udruženja poslodavaca Zenica”

Poslodavci grada Zenica, okupljeni u Udruženje poslodavaca Zenica, kao legalisti, poštuju volju građana Zenice, koji su na prethodnim izborima svoj glas dali Gradonačelniku gospodinu Fuadu Kasumoviću kao i trenutnom sastavu Gradskog vijeća.

Poslodavci Zenice koji zajedno sa svojim zaposlenicima kao i ostalim građanima pune budžet grada i na taj način obezbjeđuju plate svih zaposlenih u Gradskoj upravi kao i paušale svih vijećnika smatraju da imaju pravo da reaguju na sva zbivanja koja mogu ugroziti i usporiti privredni i svaki drugi razvoj grada.

U tom smislu želimo iskazati nezadovoljstvo načinom na koji se donose/odbijaju određene odluke u Gradskom Vijeću koje su bitne za grad i sve njegove građane, kao i načinom komunikacije na sjednicama Gradskog vijeća.

Protivnici smo i odbijanja i neusvajanja prijedloga i izvještaja bez prethodne stručne analize, bez argumentacije i posebno detektovanja posljedica koje odbijanja i neusvajanja znače za privrednike i građane Zenice.

Posljednja sjednica Gradskog vijeća na kojoj je bez argumentacije odbijen  Izvještaj o izvršenju budžeta za 2018. Godinu, a time i pripadajućeg Zaključka, je primjer takvog rada.

Koliko nam je poznato na sjednici je trebalo razgovarati o raspredu suficita budžeta u iznosu od 5.031.414,96 KM.

Predloženom raspodjelom je između ostalog trebalo uplatiti (1.449.792,16 KM) preostalu obavezu u osnivačkom udjelu grada u osnovni kapital zajedničke kompanije „Toplana Zenica“ d.o.o. Zenica čije osnivanje je podržala i Gradska uprava i odobrilo Gradsko vijeće.

Ono što želimo znati je: kakve posljedice neuplata sredstava (uplata nije moguće bez usvajanja Zaključka o usvajanju Izvještaja o izvršenju budžeta za 2018. godinu i rasporedu viška prihoda nad rashodima) može imati za privrednike i  građane Zenice? Da li to znači da ćemo ostati bez grijanja u narednim godinama kao i da li snosimo finansijske posljedice u slučaju neplaćanja obaveze?

Raspodjelom je predviđena i otplata dijela duga po kreditu koji je grad uzeo za izgradnju glavne gradske magistrale, u iznosu od 1.933.456,00 KM.

Ono što želimo znati je: kakve posljedice neuplata sredstava (uplata nije moguće bez usvajanja Zaključka o usvajanju Izvještaja o izvršenju budžeta za 2018. godinu i rasporedu viška prihoda nad rashodima) može imati za privrednike i  građane Zenice? Da li to znači da ćemo snositi finansijske posljedice za kašnjenje u plaćanju?

Smatramo da svi imamo isti cilj bez obzira na politička opredjeljenja ili neopredjeljenja  – učiniti ovaj grad mjestom gdje privrednici imaju dobre uslove za rad, gdje građani imaju razvijenu potrebnu infrastrukturu i gdje mladi ljudi žele da žive.

Neki od nas ovome doprinose kroz svoje svakodnevne poslovne aktivnosti, a nekima je to obaveza proistekla iz predizbornih obećanja.

Naše udruženje intenzivno radi na ostvarenju tog cilja i uspjeli smo kroz saradnju sa gradskom upravom poboljšati privredni ambijent u gradu:

–       Kroz ukidanje obave plaćanja KGZ, a da pri tom, što se desilo u nekim gradovima, nije došlo do povećanja komunalne naknade;
–       Već dvije godine imamo u budžetu planirana sredstva za poticaj razvoja poduzetništva (koji daje odlične rezultate u novom zapošljavanju);
–       Kroz poticaje koji se daju mladim ljudima koji žele pokrenuti vlastite firme;
–       Kroz implementirani projekat LIFE kojim je značajno rasterećena privreda;
–       Kroz poboljšanje infrastrukture u Poslovnoj zoni Zenica 1;
–       Kroz povećanje broja zainteresiranih privrednika da kupuju lokacije za izgradnju novih pogona u Poslovnoj zoni Zenica 1;
–       Kroz etabliranje ZEDE kao prave razvojne agencije ;
–       Kroz razmišljanje pokretanja i razvijanja novih poslovnih zona.

Na sve nabrojano svi moramo biti ponosni, ovo je način na koji se razvija Grad  u sinergiji svih:  Gradske uprave na čelu sa Gradonačelnikom, Gradskim vijećem i Udruženjem poslodavaca. Smatramo ovo jedinim ispravnim načinom djelovanja u interesu poslodavaca i građana.

Mi razumijemo da postoje različite političke opcije u Gradu, i to poštujemo, ali još jednom podvlačimo da sve one moraju imati isti interes, a to je učiniti ovaj grad boljim.

Ne želimo različitost političkih opcija doživljavati faktorom usporavanja razvoja grada, koje grad čine taocem političkih neistomišljenika.

Na kraju, molimo i zahtjevamo posvećenost svih onih koje su građani izabrali na osnovu njihovih predizbornih obećanja da rade u interesu privrednika i građana Zenice.

Udruženje poslodavaca Zenica