Seminar o kontroli kvaliteta proizvoda u prehrambenoj industriji

„Kontrola kvaliteta proizvoda u prehrambenoj industriji“ bila je tema seminara,  koji je danas održan u sjedištu Privredne komore ZDK. Uz domaćina, suorganizator je bila i Privredna komora Federacije BiH.

Skup je bio namijenjen svima, koji posluju u sektoru prehrambene industrije, posebno onima koji rade na poslovima kontrole kvaliteta i rukovođenja procesom proizvodnje,

„Cilj seminara je upoznavanje privrednih subjekata s najboljim metodama, alatima i pristupom  kod organizacije kontrole kvaliteta proizvoda i procesa u prehrambenoj industriji, a temu su ranije nominovale kompanije, koje su naše članice“, navela je Diana Babić, predsjednica Privredne komore ZDK, ističući da prehrambeni sektor ovog kantona, sa preko 70 kompanija koje godišnje ostvare prihode od preko 450 miliona maraka, predstavlja ogroman izvozni potencijal, strateški važnu privrednu granu i značajan faktor razvoja.

U oblasti proizvodnje hrane ZDK je apsolutni bh. lider u proizvodnji i preradi pilećeg mesa, stalni je rast proizvodnje meda i flaširane vode za piće, a značajni kapacetiteti su i u pekarsko-konditorskoj industriji i proizvodnji suhomesnatih proizvoda.

„Današnji seminar očekujemo da će doprinijeti daljem unapređenju poslovanja prehrambenog sektora, ali i umrežavanju kompanija ovog sektora“, podcrtava Diana Babić, predsjednica Privredne komore ZDK.

„Danas se fokusiramo na ključne aspekte kontrole kvaliteta i govorimo  o aktivnim alatima i metodama, koje učesnici mogu koristiti za unapređenje proizvoda u svojim kompanijama, napominje današnji predavač o temi kontrole kvaliteta proizvoda u prehrambenoj industriji“, agronom Almir Toroman,  profesor na Poljoprivredno-prhrambenom fakultetu u Sarajevu, tvrdeći da su brojne kompanije u našoj zemlji već odavno blizu zadovoljenja zahtjeva vezanih za standarde koji se traže za izvoz, i da je pred nama svijetla budućnost u tom pogledu.(Vesna Jovanović)