Počela obuka “Škola za 21. vijek”

Program British Councila – Škole za 21. vijek, čiji je cilj unapređenje osnovnog obrazovanja na Zapadnom Balkanu kroz ovladavanje vještinama potrebnih za budućnost, počeo je u Zeničko-dobojskom kantonu.

Program za 313 nastavnika iz 53 škole će omogućiti uvođenje inovativnog nastavnog pristupa u učionicama. Obuke su organizovane  u partnerstvu sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, u skladu sa potpisanim Memorandumom o razumijevanju.

Jedan od ključnih dijelova programa su obuke za direktore osnovnih škola iz oblasti kritičkog razmišljanja, rješavanja problema i kodiranja, koje pružaju uvid u metode i vještine relevantne za rad sa učenicima osnovnih škola u doba digitalne transformacije.

„Ovakve edukacije su novina u našem edukativnom sistemu, baziraju se na razvijanju ključnih životnih kompetencija kod učenika ali i nastavnika, a odnosi se na poboljšanje kritičkog mišljenja u svrhu cjeloživotnog učenja. Ovo je po prvi put da na ovakav način imamo edukaciju, i nadam se da će svima dobro doći, kako menadžmentima škole tako i nastavnom osoblju, dok je krajnji cilj da učenici prihvate takav način rada i razmišljanja u školi“, ističe Amir Zukić, predsjednik aktiva direktora i direktor OŠ Meša Selimović.

Amir Zukić, direktor OŠ Meša Selimović

Nastavnici će imati priliku da se upoznaju sa konceptom novih vještina u nastavnoj praksi i njihovoj važnosti za prosperitetnu budućnost današnjih učenika.

„Ovo  je je jedan vrlo bitan projekat, i mi kao direktori, kao lideri škola smo na obuci da vidimo kako i na koji način to kritičko razmišljanje sprovesti u praksu, odnosno djeci dati mogućnost za rješavanje problema“, dodaje Zuhra Smaka, direktorica OŠ Edhem Mulabdić.

Zuhra Smaka, direktorica OŠ Edhem Mulabdić

Program „Škole za 21. vijek“ podržava razvoj mladih ljudi na Zapadnom Balkanu u ovim oblastima kako bi izgradili bolju budućnost i bili konkurentniji na promjenjivom tržištu rada. (Maid Dizdarević)