ZENICA: U nedjelju javna rasprava o Nacrtu Zakona o demobilisanim borcima

Udruženje veterana BH rata i odbrane bosanske časti organizuje javnu raspravu na temu aktuelni Nacrt Zakona o demobilisanim braniteljima/borcima, koja će biti održana u nedjelju 19.maja, 2019. godine sa početkom u 12:00 sati u Velikoj Sali Gradske uprave Zenica, a koji je aktualiziran u Parlamentima FBiH, i predviđen za „spuštanje“ i usvajanje na Skupštine kantona i lokalne nivoe sa ciljem rješavanja ogromne problematike u ovoj oblasti ljudskog življenja, a sa kojim demobilisani branitelji, kako ističu, u cjelosti ne mogu biti zadovoljni.

Smatramo, poručuju demobilisani branitelji, da ovaj Zakon predstavlja dodatno zavlačenje demobilisanih boraca nakon skoro 25 godina od završetka odbrane BiH, u kojem su demobilisani branitelji prepušteni sami sebi ostavljeni da umiru, nestaju, rove po kontejnerima, žive stambeno nezbrinuti, predaju različite molbe za pomoć, tretiraju se kao građani drugog reda, tuku, privode, kažnjavaju itd. Pomenuti Nacrt Zakona u sebi sadrži priliku da se zakonodavna i izvršna vlast u BiH ponovo „izvuče“ od svoje odgovornosti i zakonske obaveze rješavanja problematike demobilisanih boraca, te da se u raspravama o istom nisu kao ni do sada pitali istinski demobilisani borci, već podobne interesne skupine koje odgovaraju trenutnim strukturama na vlasti, navodi se u pozivu na javnu raspravu od strane Udruženja veterana BH rata i odbrane bosanske časti.