Eko forum Zenica: Poništena okolinska dozvola za BOF čeličanu

Više od tri godine trebalo je Kantonalnom sudu u Sarajevu da utvrdi da okolinska dozvola za BOF čeličanu nije bila izdata u skladu sa zakonom, da tu dozvolu poništi i vrati Federalnom ministarstvu na ponovni postupak.

Kao jedini razlog za poništenje dozvole sud je naveo da se dokazi (prijedlozi i primjedbe izneseni u javnoj raspravi i izvještaji o inspekcijskim pregledima) za koje je ministarstvo tvrdilo da su “sastavni dio spisa” ne nalaze u spisu predmeta (odnosno u rješenju o okolinskoj dozvoli)?!?

Kratka retrospektiva ovog upravnog spora:

4.12.2009 Federalno ministarstvo okoliša i turizma (FMOIT) je izdalo okolinsku dozvolu za BOF čeličanu ArcelorMittal Zenica
4.12.2014 Okolinska dozvola je prestala da važi, a nisu realizovane planirane aktivnosti
25.2.2015 Na web stranici FMOIT objavljen je zahtjev za obnovu okolinske dozvole za BOF čeličanu
13.3.2015 FMOIT je zaprimio primjedbe i sugestije Eko foruma na zahtjev za obnovu, a primjedbe su postale “sastavni dio spisa
27.5.2015 U gradskoj upravi održan sastanak na kojem se raspravljalo o nacrtu obnovljene okolinske dozvole – i primjedbe sa ovog sastanka postale su “sastavni dio spisa
16.11.2015 FMOIT je izdao rješenje o obnovljenoj okolinskoj dozvoli za BOF čeličanu, u kojem piše da su sve dostavljene primjedbe “sastavni dio spisa
29.12.2015 Eko forum je pokrenuo upravni spor protiv izdatog rješenja o okolinskoj dozvoli jer primjedbe iz javne rasprave nisu uzete u obzir prilikom izdavanja dozvole.
31.12.2015 Grad Zenica je pokrenuo upravni spor protiv izdatog rješenja o okolinskoj dozvoli.
3.4.2017 FMOIT je izdao “integralnu” okolinsku dozvolu za sve pogone ArcelorMittal Zenica osim deponije Rača.
8.5.2017 Eko forum je kantonalnom sudu u Sarajevu dostavio podnesak kojim traži da nova okolinska dozvola postane dio već pokrenutog upravnog spora.
19.2.2019 Nakon nekoliko neuspješnih urgencija i intervencije putem Ombudsmana, Kantonalni sud donosi presudu kojom se prihvata tužba po upravnom sporu koji je pokrenuo Grad Zenica, okolinska dozvola poništava i vraća ministarstvu na ponovni postupak, zato što se ono što je trebalo biti “sastavni dio spisa” ne nalazi u spisu.
27.2.2019 Kantonalni sud donosi presudu kojom se odbacuje tužba po upravnom sporu koji je pokrenuo Eko forum, jer je po istom predmetu već donesena presuda i okolinska dozvola poništena.
29.4.2019 Kantonalni sud je konačno dostavio presudu o okolinskoj dozvoli, bez mogućnosti žalbe, iako je upravni postupak prekršen zato što sud uopšte nije razmatrao podnesak Eko foruma od 8.5.2017. Rok od 30 dana za pokretanje upravnog spora protiv rješenja o okolinskoj dozvoli od 3.4.2017 je istekao, a za nemar i učinjene greške u postupcima niko neće odgovarati.