Nastavljeni radovi na izgradnji biciklističke staze i šetnice u Blatuši

U zeničkom naselju Blatuša u toku su radovi na asfaltiranju šetnice.

Radovi se izvode u sklopu realizacije projekta izgradnje biciklističke staze i šetnice.

Osim izgradnje staze u dužini od 889 m predviđena je nabavka i postavljanje parkovskih klupa .

Sredstva za realizaciju ovog projekta u iznosu od 224.757,00 KM sa PDV-om osigurana su u budžetu Grada Zenica.

Za izvođenje radova zadužena je firma “Špic beton” d.o.o. Zenica, dok će poslove nadzora vršiti Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje grada “Zenica” d.o.o. Zenica.