Agencija ZEDA na Energetskom sajmu u Neumu

Jučer je počeo 5. Energetski samit u Neumu koji je ugostio više od 650 učesnika i donosioca odluka u u reformi energetskog sektora u našoj zemlji.

Energetska tranzicija, te status i izazovi tržišta u energetskoj tranziciji, platforma potencijala biomase u BiH, reforma sistema poticaja obnovljivih izvora energije i građanska energija, važnosti energetske efikasnosti, perspektiva gasnog sektora u energetskoj tranziciji, te uloga medija u procesu energetske tranzicije teme su ovogodišnjeg 5. Energetskog samita.

Predstavnici Agencije ZEDA uzeli su učešće na ovom događaju na kojem su između ostalog predstavili i projekat GreenCap kroz direktnu komunikaciju sa učesnicima o temama vezanim za energetsku efikasnost, obnovljive izvore energije, razmjenu ideja i dosadašnjih iskustava i td.

Kada je riječ o energijskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije, treba napomenuti da je ZEDA partner u projektu GreenCap čiji će glavni rezultat biti stvaranje MED zajednice i sinergije među projektima, analiza i upravljanje rezultatima modularnih projekta, te širenje i kapitalizacija ishoda modularnih projekata iz oblasti energetske efikasnosti, a koji za svoj cilj ima stvaranje mreže posvećene obnovljivim izvorima energije na otocima i ruralnim područjima.