Javni oglas za izdavanje u zakup poslovnih prostora koji su u vlasništvu i na upravljanju Grada Zenica

Na osnovu člana 6. i 10. Odluke o zakupu poslovnih prostora (“Službe novine Grada Zenica” broj: 6/18) i zaključka Gradonačelnika br. 02-23-166/19, Grad Zenica objavio je javni oglas za izdavanje u zakup poslovnih prostora koji su u vlasništvu i na upravljanju Grada Zenica.

Na ponudi je 19 poslovnih prostora, veličine od 10 do 87 metara kvadratnih, sa početnim cijenama od 6,00 do 18,90 KM. Više detalja o ovom javnom pozivu pogledajte na linku:

http://www.zenica.ba/aktuelnosti/oglasi-i-konkursi/news/javni-oglas-za-izdavanje-u-zakup-poslovnih-prostora-koji-su-u-vlasnistvu-i-na-upravljanju-grada-zenica-2/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=bb80c343d73cb6a183a1f70573b586ef