STBIH uputio inicijative kojima se traži pravo na slobodan dan za praznike za sve radnike

Iz Sindikata trgovine i uslužnih djelatnosti BiH (STBIH) premijeru Federacije Bosne i Hercegovine Fadilu Novaliću i predsjedniku Vlade Republike Srpske Radovanu Viškoviću upućene su zvanične inicijative kojima se od premijera entiteta traži zakonsko reguliranje i provedba postojećih zakonskih rješenja kada je u pitanju pravo radnika u sektoru trgovine i uslužnih djelatnosti na slobodan dan za praznike.

U inicijativi upućenoj premijeru Novaliću iz STBIH ističu molbu da se na dnevni red neke od narednih sjednica Vlade FBiH stavi pitanje jednakog poštivanja Odluke o neradnim danima kao i pokretanje zakonskog reguliranja pitanja rada u dane praznika u realnom sektoru.

Iz STBIH sugeriraju da Vlada u svom Uredu Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Europske unije te resornim ministarstvima sa kapacitetima i resursima koje ima predloži adekvatna  zakonska rješenja koja će omogućiti poštivanja Odluka Vlade FBiH o proglašenju neradnih dana u FBiH za sve radnike.

„Odluke koje donosi Vlada FBiH uoči praznika su jasne, ali nažalost nemaju obvezujući karakter za sva privredna društva u FBiH što direktno najviše pogađa upravo radnike i radnice u trgovini. Mi u STBIH smo svjesni odsustva zakonskih rješenja kada je u pitanju Zakon o praznicima BiH, ali i FBiH. Iz tog razloga, a zbog činjenice da radnici i radnice u ovom sektoru u FBiH  koje predstavljamo ne bi trebali ispaštati zbog trenutno potpuno neuređenog pitanja rada u dane praznika, smatramo da bi poštivanje Odluke Vlade FBiH trebalo uvrstiti u Zakon o unutrašnjoj trgovini (izmjene i dopune člana 24. Zakona o unutrašnjoj trgovini) ili Zakon o radu na način da se zakonom naloži poštivanje Odluka koje donosi Vlada FBiH, a tiču se neradnih dana.

Također smo stava da ukoliko se ovo pitanje ne riješi zakonom i ne propišu zakonske kaznene odredbe, predmetna odluka ne samo da nema smisla nego je čak vrlo diskriminirajuća  jer se uglavnom primjenjuje samo u javnom sektoru“, ističe se u inicijativi upućenoj premijeru Novaliću.

Uzimajući u obzir činjenicu da je u Republici Srpskoj na snazi Zakon o praznicima RS, u inicijativi  upućenoj premijeru Viškoviću iz STBIH ističu molbu da se na dnevni red neke od narednih sjednica Vlade RS stavi pitanje jednakog poštivanja Zakona o praznicima RS.

„Svjedoci smo da veliki broj trgovina i trgovačkih lanaca radi u dane praznika što je u suprotnosti sa odredbama Zakona o praznicima RS. Mi u Sindikatu trgovine i uslužnih djelatnosti BiH stava smo da je Zakon o praznicima dobar samo onda ako ga svi poštuju jer u protivnom nema smisla i može se smatrati diskriminirajućim. S tim u vezi molimo Vas da izdate nalog inspekcijskim službama na svim nivoima da pooštre kontrolu poštivanja Zakona o praznicima te na taj način omogućite svim radnicima da slave praznik. Sigurni smo da bi pooštren inspekcijski nadzor uz zakonom propisane kazne imao efekta u smislu poštivanja Zakona o praznicima RS“, navodi se, između ostalog, u inicijativi upućenoj premijeru Viškoviću.

STBIH je inicijative proslijedio i Predstavničkom domu i Domu naroda Parlamenta FBiH kao i Narodnoj skupštini RS sa zahtjevom za sastanak.

Podsjećamo da će STBIH 29. aprila/travnja 2019. godine, tačno u podne, organizirati  online protest pod nazivom „Slobodni za praznike!“. Cilj protesta je da se radnicima u sektoru trgovine i uslužnih djelatnosti omogući neradni dan za državne i vjerske praznike u BiH.