Održana javna debata o ulozi i značaju društvenog poduzetništva

Društveno poduzetništvo jedan je od relativno novih pojmova u ekonomiji i počiva na potpuno suprotnim ciljevima nego do sada dominantna tržišna ekonomija.

Društvena preduzeća u proizvodnji dobara i usluga angažuju društvene grupe koje su isključene iz tržišne utakmice, i cilj im nije uvećanje profita, već podrška onima koji su u riziku od društvene isključenosti.

Poslovanje im se temelji na načelima društvene, okolišne i ekonomske održivosti, a ostvarenu dobit većim dijelom ulažu za dobrobit zajednice.

O ovom fenomenu diskutovalo se na javnoj debati „Jačanje građanskog aktivizma – Udruženi, djelotvorniji i jači“, koja je u organizaciji Centra civilnog sektora Zeničko-dobojskog kantona održana danas u Zenici.

Ovom prilikom je zatraženo donošenje odgovarajućih zakonskih propisa koji bi omogućili razvoj društvenog poduzetništva i u BiH, u kojoj je, kako se procjenjuje, socijalno isključeno čak 60 posto stanovništva.

„U BiH nemamo ni zakonske ni institucionalne potpore za razvoj društvenog poduzetništva, koje podrazumijeva mobilizaciju svih društvenih resursa. S obzirom na naš životni standard, aktivnosti na uspostavljanju društvenog poduzetništva morale bi se pokrenuti pod hitno,“ predlaže uvodničarka u ovoj javnoj debati, Mira Jović, iz Udruženja poduzetnika i poslodavaca iz Žepča.

„Poenta je da se i u BiH, u Evropskoj Uniji takvih je deset posto preduzeća, omogući uključivanje civilnog društva u ekonomske tokove. Svakako imamo problem finansiranja civilnog sektora, a u našem je interesu radno angažovanje građana, isključenih iz tržišnih tokova privređivanja“, kaže Said Bečić, predsjednik Centra civilnog sektora Zeničko-dobojskog kantona, dodajući da već postoje određeni pomaci u donošenju odgovarajućeg zakonskog okvira, kojim bi se omogućio razvoj društvenog poduzetništva i u BiH.(Sanja Stević)