Danas se obilježava Međunarodni dan svjesnosti o opasnosti od mina

Danas se obilježava Međunarodni dan svjesnosti o opasnosti od mina i pomoći žrtvama mina.

World Vision i Organizacija amputiraca „UDAS”, kao partneri u implementaciji projekta  “Integrisana socio-ekonomska podrška žrtvama mina u BiH”, koji je finasiran od Evropske unije, pozivaju nadležne institucije da ispune, ne samo obaveze koje se tiču čišćenja mina, nego i obaveze iz Konvencije o zabrani mina koje se odnose na podršku žrtvama mina u rehabilitaciji i socio-ekonomskoj integraciji.

Povodom Međunarodnog dana svjesnosti o opasnosti od mina i pomoći žrtvama mina, Organizacija amputiraca UDAS u saopćenju za javnost upozorava da trenutno broj žrtava mina u BiH daleko prevazilazi 8.000, ali i da se svake godine povećava zbog novih minskih incidenata koji odnose živote bh. građana.

BiH je nedavno usvojila Strategiju protivminskog djelovanja Bosne i Hercegovine 2018 – 2025, koja predviđa ispunjavanje preostalih obaveza iz Konvencije o zabrani mina koje se tiču identifikacije i čišćenja preostalih miniranih teritorija do 2025. godine. (Šerif Babić)