Tokom marta u Zenici sklopljena 52 braka

U mjesecu martu 2019. godine u matične knjige Grada Zenica upisano je kako slijedi:

– Matična knjiga rođenih 103

– Matična knjiga vjenčanih 52

– Matična knjiga umrlih 98

Broj upisa obuhvata sva matična područja Grada Zenice.

Služba za opću upravu