Most u Drivuši bit će završen do kraja avgusta

Nakon dugotrajnih pregovora sa „Elektroprivredom BiH“, usaglašavanja imovinsko-pravnih odnosa, te određenih izmjena projektne dokumentacije, predstavnici Gradske uprave najavili su nastavak radova na izgradnji mosta u Drivuši.

Kako je izjavio savjetnik gradonačelnika, Mirsad Heleg, u sklopu izgradnje mosta u Drivuši sa predstavnicima „Elektroprivrede BiH“ dogovoreno je izmještanje dalekovoda koji povezuje Zenicu sa Busovačom.

U prvobitnom rješenju bila je predviđena jedna varijanta, ali nakon što je Gradska uprava i Vijeće donijelo odluku o formiranju poslovne zone Zenica-jug, projekat je morao pretrpiti određene izmjene.

Sa krajem prošle sedmice, dodao je Heleg, usaglašeni su imovinsko-pravni odnosi, urađena potpuno nova projektna dokumentacija, a shodno tome izdata je nova građevinska dozvola.

Radovi na izmještanju dalekovoda trebaju biti završeni do kraja maja, dok će se  paralelno izvoditi radovi na mostu, te na dvije kružne raskrsnice koje će se nalaziti na obje strane rijeke Bosne.

Kako ističu u Gradskoj upravi, svi ovi poslovi trebali bi biti završeni do kraja avgusta, a ukupna vrijednost investicije procjenjuje se na 5.500.000 konvertibilnih maraka.(Rešad Šabanović)