Podrška Fondacije italijanskih sindikata (ISCOS) zeničkom Udruženju “Lotos”

Visoka delegacija Italijanske organizacije ISCOS posjetila je danas Udruženje Lotos. Radi se o fondaciji italijanskih sindikata.

Članovi i članice sindikata žele da budu društveno odgovorni, i s tim u vezi imaju fondaciju koja djeluje na međunarodnom nivou i podržava različite projekte socijalne pravde, ljudskih prava i inkluzije. „Cilj posjete delegacije je da uspostavimo institucionalnu saradnju sa četiri općine Zenica, Visoko, Općina Centar Sarajevo i Općina Sarajevo. ISCOS ima dugogodišnju saradnju sa udruženjima iz ovih općina. Naše društvo je tako ustrojeno da podrška porodici i djeci sa invaliditetom često izostane od strane institucija. Ova fondacija nam pomaže u svim segmentima pa i finansijskom bez kojeg ne bi mogli raditi“, – kaže Selma Hadžihalilović, aktivistkinja za ljudska prava i predsjednica Upravnog odbora udruženja Lotos.

„Za nas je od izuzetne važnosti doći na lice mjesta i upoznati nevladine organizacije sa kojima naša općina dugo godina sarađuje i da pokušamo uspostaviti institucionalne mehanizme saradnje, kako bismo u skoroj budućnosti mogli da radimo na zajedničkim projektima koji će unaprijediti život građana i građanki“, – kazala je Djermana Corradini, direktorica Socijalnih servisa i interkulturalnih saradnji općine Reggio Emilia.
Fondacija ISCOS aktivno podržava i projekte nevladinih organizacija iz Podrinja i Mostara. (N.G.)