JP “Parking-servis” Zenica uvodi vinjete za usluge parkiranja

“Javno preduzeće „Parking-servis“ Zenica planira uvođenje vinjeta za usluge parkiranja u gradu, pri čemu bi realizacija mogla uslijediti do početka ljeta tekuće godine”, – potvrdio je direktor ovog preduzeća, Nisvet Hukić.

Pri tom podsjeća da je ova opcija dio Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja koju je Gradsko vijeće usvojilo na majskoj sjednici prošle godine.

Uvođenje vinjeta ima za cilj rješavanje evidentnog problema stacionarnog saobraćaja u Gradu Zenici.

– Vinjeta je ustvari naljepnica koju će koristiti stanari određenog kvarta, pri čemu građanima i dalje ostaje opcija korištenja rezervisanog parking mjesta pod određenim uslovima.

Planirano je, da se uvođenje vinjeta obuhvati cijelo gradsko područje od Radakova do Nove Zenice i bit će podijeljeno u zone.

Predviđena je i mogućnost kupovine takozvane gost-vinjete, koja će važiti do mjesec dana.(Š.B.)