Saopćenje Naftnog komiteta BiH povodom usvajanja Odluke o izmjeni komunalnih taksi

U skladu sa ciljevima Naftnog komiteta u BiH koji se tiču razvoja i unaprijeđenja djelatnosti naftne i gasne privrede BiH, pružanja stručnih stavova, te zastupanje interesa naftne i gasne privrede u vezi sa usvajanjem Odluke o izmjeni komunalnih taksi za distributere nafte i naftnih derivata na području Grada Zenica dostavljamo sljedeći stav.

Naftni komitet u Bosni i Hercegovini želi izraziti neslaganje sa odlukom Gradskog vijeća grada Zenice o povećanju komunalne takse za distributere nafte i naftnih derivata koji posluju na području grada Zenice.

Unatoč otvorenosti za dijalog koju je Naftni komitet u BiH pokazao prema Gradskom vijeću, te spremnost da pruži stručnu pomoć u tumačenju posljedica ovakve odluke kako na naftne kompanije koje posluju na području grada tako i za građane Zenice, Gradsko vijeće je ostalo pri svojoj odluci i na taj način je preuzelo odgovornost za posljedice koje će ovakva odluka proizvesti.

Ono što smo dužni naglasiti jeste da višestruko povećanje takse nije utemeljeno na poslovno opravdanim i argumentovanim osnovama već je proizvod proizvoljnog i paušalnog načina odlučivanja koje je u suprotnosti sa Ustavom, odnosno načelom jednakosti pred zakonom utvrđenim odredbom članka II.A.2.(1) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, te ne dolikuje Gradskom vijeću čiji je zadatak da brine za dobrobit grada i građana koji su ga birali.

Poređenja radi, najviši iznos iste ove komunalne takse za ekstra zonu u drugim gradovima BiH, uključujući općine Kantona Sarajevo,  iznosi 4.000 KM, u poređenju sa  80.000 KM koliko po novoj Odluci iznosi taksa za Zenicu.  Dodatno, slijedom strategije o uređenju tržišta BiH u skladu sa EU standardom, ističemo kako je ovaj vid takse ukinut u  zemljama regije, Sloveniji i Hrvatskoj, članicama Europske Unije, unatoč čemu je cijena goriva u BiH i dalje niža od one u zemljama regije.

Uzimajući u obzir trenutne prosječne cijene goriva na području grada Zenice, te činjenicu kako je cijena litre goriva opterećena sa 32 parafiskalna nameta koji nisu uračunati u cijenu goriva, ovom korekcijom komunalne takse Naftni komitet u BiH se smatra pozvanim još jednom ukazati na posljedice ovakvih odluka.

Sasvim je realno očekivati kako će povećanje takse na nivou na kojem je odluku donijelo Gradsko vijeće grada Zenice rezultirati korekcijama cijena goriva na benzinskim stanicama na području ovog grada u cilju pokrivanja dodatnog troška, što će direktno pogoditi građane Zenice. Dodatno, može se očekivati  revizija isplativosti poslovanja benzinskih stanica,  smanjenje broja smjena, kao i otpuštanje viška radnika.

Podsjećamo da naftne kompanije u Bosni i Hercegovini posluju u skladu sa tržišnim principima, da je u ovoj zemlji na snazi slobodno formiranje cijena, te nikakva vrsta pritiska u ovom smislu nije prihvatljiva, a niti u skladu sa zakonom. Dodatno smatramo kako ovakvim odlukama Gradsko vijeće šalje lošu poruku svim privrednicima i potencijalnim investitorima u ionako teškoj situaciji za razvoj poslovanja, posebno za manje prometnike nafte i naftnih derivata koji će posljedice ove odluke značajnije osjetiti.

Na kraju, pohvalna je namjera Gradskog vijeća grada Zenice da donese odredbe koje će štititi građane ovog grada, međutim smatramo kako ovaj konkretno potez neće donijeti te rezultate, te još jednom apeliramo da se navedena odluka revidira.

Naftni komitet u Bosni i Hercegovini u skladu sa svojom misijom stoji na raspolaganju da pruži stručnu podršku u razvoju poticajnih mjera koje će na korektan način urediti ovo polje u najboljem interesu građana i kompanija iz naftnog biznisa.

Udruženje Naftni komitet u Bosni i Hercegovini