Održan kamp matematičara završnih razreda osnovnih škola

U organizaciji Richmond Park Secondary School Zenica (Međunarodne srednje škole u Zenici) održan je Kamp matematike za učenike osnovnih škola u cilju kvalitetnije pripreme za predstojeća općinska takmičenja.

Predavači na Kampu su bili prof. dr. Almir Huskanović, Edin Tabak(viši asistent UNZE), Vehid Kurtić (asistent UNZE) i Mahir Durak (profesor). Na kampu su učestvovali učenici 8. i 9. razreda osnovnih škola iz Zenice, Breze, Maglaja, Zavidovića, Visokog, Kaknja, Tešnja, Busovače i Travnika.

Svi učenici su dobili certifikate za učešće a za najbolje na testiranju, koje je također organizirano, pripremljene su i simbolične nagrade.

U kategoriji 8. razreda nabolji su bili:

  1. mjesto: Dalila Hodžić – O.Š. „Enver Čolaković“ Janjići
  2. mjesto: Amna Opačin – O.Š „Safvet-beg Bašagić“ Breza
  3. mjesto: Esma Halilović – O.Š „Skender Kulenović“ Zenica

U kategoriji 9. razreda najbolji su bili:

  1. mjesto: Adin Frljak – O.Š. „Hamdija kreševljaković“ Kakanj
  2. mjesto: Ajla Hodžić – O.Š. „Kaćuni“ Kaćuni
  3. mjesto: Sara Ćostović – O.Š. Huso Hodžić“ Tešanj