Promocija tradicionalnih igara i nošnji Gradišća i Putovića

Grad Zenica i UNDP su u okviru projekta „ Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini„ organizovali aktivnost pod nazivom „Tradicija folklornih igara i nošnji Gradišća i Putovića – Putovićko Polje“. 

Cilj projekta je promocija tradicionalnih vrijednosti i animiranje mladih na angažman u nevladinom sektoru.

Gradska uprava je sa ovom aktivnošću aplicirala na Javni poziv UNDP –a kao promotivnu aktivnost društvenih centara kao bitnih faktora razvoja društva u lokalnoj zajednici. Na ovaj način UNDP je omogućio jedinicama lokalne samouprave predstavljanje i promociju kroz dva modela mjesnih zajednica: mjesne zajednice kao društveni i kulturni centar, te kao prostor za učešće svih građana. „Cilj je promovisati društvene centre kao i naše tradicionalne vrijednosti i privući što više mladih ljudi u nevladine organizacije“, – kazao je Benjamin Artuković, koordinator za komunikacije i informisanje u Gradskoj upravi. (B.Dorić)