Grad Zenica: Poziv udruženjima i NVO da dostave dokumentaciju o korištenju poslovnih prostora zbog ažuriranja podataka

Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti Grada Zenica pozvala je sva udruženja i nevladine organizacije koji koriste poslovne prostore u vlasništvu grada da u narednih 5 dana dostave dokumentaciju kako bi se postojeći podaci mogli ažurirati.

U obavještenju Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti Grada Zenica, navodi se da sva udruženja i nevladine organizacije koje koriste poslovne prostore u vlasništvu grada, do 15. februara moraju dostaviti rješenje o registraciji udruženja, statut, finansijski izvještaj za 2018.godinu sa bilansom stanja i bilansom uspjeha, te ugovor o korištenju, odnosno zakupu poslovnog prostora.

Tražena dokumentacija je potrebna radi ažuriranja podataka o korisnicima poslovnih prostora.Svi oni koji do navedenog roka ne dostave traženu dokumentaciju Grad Zenica će pokrenuti procedure za raskidanje ugovora o zakupu, odnosno korištenju poslovnih prostora.

U Gradskoj upravi napominju da kod dostavljanja dokumentacije obavezno treba naznačiti „Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti“.

Inače, pod zakupom je trenutno 120 poslovnih prostora, od čega 17 koriste boračka, 40 kulturno-umjetnička, 23 sportska, a 40 ostala udruženja i nevladine organizacije. (R.Š.)