Nivo rijeka u BiH u opadanju, nema opasnosti od poplava

Prestanak padavina i naglo topljenje snijega uzrokovao je smanjenje vodostaja većine rijeka u Bosni i Hercegovini i njihovo vraćanje u svoja korita.

Tako je nivo rijeke Une koji je proteklih dana prelazio kritičnu tačku za čak 14 centimetara značajno opao, i to za 26 centimetara.

Prema mjerenjima nivo Une u Bihaću iznosi 88 centimetara, dok je u Martin Brodu nešto viši i i na nivou je 131 centimetra, ali ima tendenciju opadanja.

U padu, i to značajnijem je i nivo rijeke Sane koji u sanskom Mostu iznosi 222 centimetra, a u Vrhpolju i manje, 191 centimetar i stagnira.

Nivo rijeke Miljacke u Sarajevu (Ćumurija) je na razini 108 centimetara i ima tendenciju pada.

U padu je i nivo rijeke Bosne koja je u Reljevu (Sarajevo) na razini 250 centimetara, dok je u Zenici na nivou od 220 centimetara i stagnira.

Jedino je u porastu nivo rijeke Jale koja u Tuzli ima razinu od 81 centimetra.

N1 BiH