Održan sastanak komisije za provođenje Lokalnog akcionog plana u oblasti invalidnosti

Sastanak interresorne komisije za provođenje Lokalnog akcionog plana u oblasti invalidnosti, u kojem su učestvovali predstavnici sektora kantonalne vlasti koji se bavi položajem i pravima invalidnih osoba i Koalicije osoba sa invaliditetom Zeničko-dobojskog kantona, održan je danas u Zenici.

Zadatak ove interresorne grupe je da utvrdi prioritetne potrebe osoba sa invaliditetom i stepen provedbe zakonskih propisa, kojima je cilj unapređenje njihovog položaja.

Nivo ostvarenja prava invalidnih osoba općenito se ocjenjuje nezadovoljavajućim. Od lokalnih zajednica se očekuje veći angažman u stvaranju okruženja prilagođenog potrebama osoba sa invaliditetom, istaknuto je danas. Interresornu komisiju za provođenje akcionih planova u oblasti invalidnosti formirala je Vlada Federacije BiH prošle godine, s ciljem jasnijeg sagledavanja problematike osoba sa invaliditetom. (S.S.)