Stanje sa vodostajem rijeka povoljnije – pomoć ugroženom stanovništvu

Štab civilne zaštite Grada Zenica,na čelu sa gradonačelnikom Fuadom Kasumovićem, razmatrao je aktuelno stanje sa poplavama i mjere radi pomoći stanovništvu ugroženih područja.

Novinarima je nakon sjednice saopćeno da je stanje sa vodostajem rijeka povoljnije nego juče, te da se i dalje prati situacija kako bi se pravovremeno reagovalo u slučaju potrebe za evakuacijom stanovništva.

Najteže stanje je u naselju Tetovo, a potom na području šireg Nemilskog sliva i selima koje gravitiraju Bistričaku.

Juče smo spasili 14 osoba iz Kočevskog i Lašvanskog sliva koje su bile direktno ugrožene nabujalom vodom”, kazao je Midhat Serdarević, pomoćnik gradonačelnika za civilnu zaštitu, ističući da se nastavljaju aktivnosti na dopremi pomoći ljudima koji su morali napustiti svoje kuće.

Nastavlju se i aktivnosti na deratizaciji i dezinfekciji onih područja koje su bile ugrožene poplavama,pri čemu će biti aktivirane i komisije za procjenu šteta.

Ovdje je bitno napomenuti da se nastale i evidentirane štete mogu koristiti u naknadnim prijavama za nadoknadu po javnim pozivima.

“Procjene šteta se ne rade da bi ljudi mogli dobiti naknadu nego da bi mogli aplicirati višim nivoima vlasti”, naglasio je Serdarević.

Prema dostupnim saznanjima sa terena danas na širem području Zenice nema odsječenih područja što znači da su uspostavljeni barem minimalni uslovi za saobraćajnu komunikaciju. (Š. Babić)