Grad Zenica nastavlja kontinuiranu pomoć boračkoj populaciji

Shodno Zakonu o dopunskim pravima branilaca kao i Uredbi i Odlukama koje regulišu uslove, način i postupak u ostvarivanju određenih prava u okviru boračko-invalidske zaštite, Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti je kao prvostepeni organ vodila aktivnosti na ostvarivanju prava navedenih kategorija iz Budžeta Kantona kao i iz Budžeta Federacije BiH.

Pored toga Grad Zenica se opredijelio da u Budžetu za 2018. godinu, a u cilju prevazilaženja teške ekonomske situacije boračke populacije, izdvoji sredstva za dodatnu pomoć pojedincima i udruženjima iz navedenih oblasti.

U 2018. godini u Budžetu Grada Zenica predviđena su sredstva za pomoć kroz posebne transfere i to :

Ø Tekući transfer pojedincima

Ø Tekući transfer udruženjima i organizacijama boračkih populacija

Ø Tekući transfer za finansiranje programa i projekata udruženja i organizacija

Tako je za pomoć u redovnim aktivnostima za 10 udruženja izdvojeno 134.400 KM, od čega su između ostalog pomognuta udruženja koja okupljaju dobitnike najvećih ratnih priznanja, porodice šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca.

U okviru programskih i projektnih aktivnosti sufinansirano i finansirano je 18 projekata u iznosu od 50.000 KM. Između ostalih, radi se o projektima nabavke poljoprivredne opreme za ratne vojne invalide i demobilisane borce, a s ciljem ekonomskog osnaživanja boračke populacije, edukativni histrijski izleti s ciljem upoznavanja mlađih naraštaja sa događajima i datumima iz perioda 1992-1995. U svarhu socijalizacije i rehabilitacije boračkih kategorija podržani su i projekti sportskih aktivnosti ratnih vojnih invalida, te obrazovni i kulturni programi koji ukazuju na bitne datume iz navedenog perioda.

Zbog teške ekonomske situacije, brige i osjetljivosti za probleme u kojima se nalaze pripadnici boračke populacije iako nema zakonsku obavezu, svake godine Grad Zenica u Budžetu osigura sredstva za pomoć pojedincima. Riječ je o pomoćima koje podrazumijevaju pomoć za liječenje, kod teške ekonomske situacije porodice ili pomoć pri vandrednim situacijama kod stambenog zrbinjavanja.

Tako je u 2018. godini za 175 pojedinaca, za navedene svrhe izdvojeno 91.400 KM u smislu jednokratne novčane pomoći.

Grad je i u 2019. godini opredjelilo sredstva za pomoć pojedincima i pomoć u programskim i projektnim aktvinostima udruženja.