Počela uspostava prognoznog sistema ranog upozorenja na poplave na rijeci Bosni

Uspostavljanje hidrološkog prognoznog sistema ranog upozorenja za poplave u BiH, ključna je aktivnost u segmentu prevencije i ranog upozorovanja, koju na prostoru Federacije BiH već više godina realizuje Agencija za vodno područje rijeke Save.

Neophodnost uspostave prognoznog modela i sistema ranog upozorenja od poplava na regionalnom nivou, jedna je od preporuka konferencije za jugozapadni Balkan, a potreba za ovakvim sistemom na našem prostoru najbolje se pokazala nažalost tokom poplava 2014. godine, jer postojeći sistem nije bio adekvatan za izradu potrebnih analiza i procjena neophodnih za donošenje potrebnih odluka pri provođenju mjera za odbranu od poplava pri nailasku takvih događaja.

Stoga se od 2015. godine krenulo u posao uspostave i razvoja prognoznih modela desnih pritoka rijeke Save u našoj zemlji, i taj posao je ili završen ili u toku za sve ove pritoke. “Trenutno je u funkciji sistem za Unu, koji nam omogućava da četiri dana unaprijed prognoziramo vodostaj na određenim mjernim tačkama“, – ističe Almir Prljača iz Sektora za upravljanje vodama AVP rijeke Save

Uz uspostavljeni sistem za rijeku Unu, Agencija za vodno područje rijeke Save počela je i sa razvojem prognoznog modela za podsliv Vrbasa, za podsliv Drine u toku je priprema i izrada prognoznog modela ranog upozorenja od poplava, a uskoro započinju aktivnosti upostave i za rijeku Bosnu.

„Ovaj projekat, koji je počeo prije nekoliko dana je za nas izuzetno važan, s obzirom da je dominantno stanovništvo uz rijeku Bosnu, i očekujemo da će biti završen u naredna 24 mjeseca“, – procjenjuje Adnan Topalović, viši stručni saradnik u Sektoru za upravljanje vodama Agencije za vodno područje rijeke Save.

Trenutno ova Agencija raspolaže sa oko 90 automatskih meteoroloških i vodomjernih stanica na vodnom području rijeke Save, a podaci se sistematično i redovno prikupljaju, potvrđuju i obrađuju, te prosljeđuju nadležnim institucijama. (V.Jovanović)