Civilna zaštita: Porast nivoa rijeka i potoka, pojačan nadzor klizišta i vodotoka

Visoke temperature, naglo topljenje snijega, kišne padavine, te najava da će i narednih dana biti slične vremenske prilike, uzrokovali su porast nivoa rijeka i potoka na području Zenice.

Ono što svakako predstavlja prijetnju jeste pokretanje klizišta. Prema riječima pomoćnika gradonačelnika za Civilnu zaštitu, Midhata Serdarevića, obzirom na vremenske prognoze Hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Služba redovno prati stanje na terenu i po potrebi će biti spremna djelovati.

Svakako, kaže, najveća potencijalna prijetnja su klizišta kojih je prema posljednjim podacima registrovano između 250 i 270, s tim da je u međuvremenu jedan broj klizišta saniran. „Ipak, imajući u vidu trenutne vremenske prilike i činjenicu da je zemljište natopljeno vodom, povećana je mogućnost nastanka novih“, – rekao je Serdarević.

Osim klizišta prati se i porast nivoa rijeka i potoka, a sve kako bi se na vrijeme moglo reagovati. Kako najavljuju u Službi civilne zaštite Grada Zenica, pojačan nadzor klizišta i vodotokova vršiće se narednih nekoliko dana. (R.Š.)