UNZE: Novi 3D skener na odsjeku za Dizajn i tehnologiju u drvopreradi

U sklopu opremanja novog studijskog odsjeka Dizajn i tehnologija u drvopreradi na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici, nabavljen je novi 3D skener.

„Riječ je o najsavremenijem skeneru koji  studentima omogućava najbolju edukaciju, ali se može koristiti i u oblasti privrede, jer omogućava da se svaki proizvod, ne samo u drvopreradi nego i u drugim oblastima, brzo skenira a nakon toga se prevodi u tehnički crtež, što je podloga za izradu „G“ kodova za obradu na CNC mašinama“, – objašnjava profesor doktor Darko Petković. „Na ovaj način mi ćemo studentima omogućiti da se u fazi edukacije upoznaju sa savremenom tehnologijom dizajna, redizajna i reverznog inženjerstva, a kasnije i da firmama ponudimo ovo kao uslugu, u smislu da ovako skup uređaj koji smo dobili kroz projekat EU proLocal koristimo i za benefite u našoj privrede“, – pojašnjava profesor Petković.

Skener ima široku primjenu, od medicine, dizajna i redizajna, do skeniranja za potrebe muzeja. Profesori i studenti Mašinskog fakulteta već mjesec dana užurbano otkrivaju mogućnosti skenera.

Na Mašinskom fakultetu u sklopu studija za dizajn i tehnologiju u drvopreradi nastavlja se opremati još jedna laboratorija. Kako ističe profesor Petković, u pregovorima su sa italijanskom kompanijom koja je obećala 20 licenci i softvera za BI SOLID. Riječ je o jednom od savremenih softvera baziran na platformi SolidWorks, koji će omogućiti studentima da ono što su skenirali modeliraju i da prevode u proizvodne instrukcije za CNC mašine. (B.Dorić)